Přírodní lékárna - odborné poradenství

MUDr. Svatava Zatloukalová
  • Ordinace celostní medicíny
  • Cvičitelka jógy  III. a II. stupně
  • Cvičitelka Nordic Walking
  • Lektorka osvěty „ Škola lásky v rodině„  dle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové
Má cesta od klasické k celostní medicíně
Narodila jsem se v r. 1953 a už od dětství jsem snila o tom, že budu lékařkou. Byla jsem takové to věčně nemocné dítě a velmi mne ovlivnila naše rodinná lékařka, která léčila už úsměvem a přiložením rukou na tělo. Chtěla jsem být také taková.
V r. 1978 jsem ukončila studium na lékařské fakultě v Brně a nastoupila jako lékařka v nemocnici v Pardubicích, nejprve na interním a později plicním oddělení, kde jsem strávila téměř 30 let. Z toho více než 20 let jako zástupkyně primáře oddělení.
Dlouhá léta mne klasická medicína bavila a naplňovala. I dnes jsem si vědoma toho, že klasická medicína tady má své důležité místo a často život zachraňuje. Ale během let v nemocnici jsem si začala uvědomovat, že často své pacienty neléčíme, ale jen potlačujeme příznaky a udržujeme chronický stav nemoci. Uvědomila jsem si, že opakované podávání antibiotik a hormonů má celou řadu nežádoucích účinků a neřeší příčinu onemocnění. Ale nevěděla jsem, jak jinak bych to měla dělat.
 
Teprve vlastní zdravotní problémy před 10 lety mne přivedly k celostní medicíně, k hledání jiné cesty k vlastní úzdravě a také k nové životní cestě i profesi.  Ale bez 30tileté praxe klasické medicíny bych nemohla dělat to, co dnes dělám tak, jak to dělám.svatka
 
Celostní medicína vnímá člověka jako komplexní mechanismus, jako celek, ne jen jako jeho jednotlivé orgány. To, co běžně považujeme za chorobu /žlučníkové kameny, vysoký krevní tlak, zhoubný nádor/není ve skutečnosti onemocnění. Je to jen jeho příznak, jen jeho tělesný projev. Příčina onemocnění je úplně někde jinde.
Choroba sama je spíše disharmonií ve vědomí člověka, známka toho, že vypadl ze svého přirozeného řádu. Je to porucha celého člověka, ne jen jeho jednotlivého orgánu.
 
Co je to nemoc?
NE-MOC, nemám moc nad svým životem, mám nemoc. Abych se uzdravil, musím být opět mocný. Musím uchopit zodpovědnost za svůj život a zdraví do vlastních rukou. Nemoc je vždy informace o tom, že něco dělám ve svém životě špatně. Pokud to pochopím, najdu a odstraním ze svého života, nemoc nepotřebuji.
 
Nemoc ani jakýkoliv jiný problém není trest, ale je to vždy příležitost k osobnímu růstu.
 
Abychom se mohli uzdravit, musíme zcela změnit svůj životní styl, hýbat se, naučit se správně dýchat, změnit stravu, myšlení, postoje, uzdravit své vztahy, odpustit všem, kteří nám ublížili, ale také sami sobě.
 
Pokud chci tedy svému klientovi poradit, jak se má uzdravit, musím znát jeho životní příběh, jeho radosti i starosti, vztahy, jeho způsob relaxace, jeho návyky i zlozvyky, stravovací návyky apod.
Tělo má obrovské samoúzdravné schopnosti.
 
Celostní medicína klade důraz na prevenci, na udržení nebo obnovení rovnováhy v organismu.
Celostní medicína využívá i příznivého vlivu doplňků stravy na organismus.
Nejdůležitější je však vždy celková změna životního stylu a aktivní přístup k vlastnímu zdraví. Nečekat, že náš problém za nás vyřeší někdo jiný, lékař nebo léčitel. My sami jsme tím rozhodujícím činitelem v udržení nebo obnovení svého zdraví. 
 
Je lepší zapálit svíčku nežli lamentovat nad tmou.