Proč ze stránek mizí spojení tradiční čínská medicína

Zkratka TCM

Zkratka TCM se začala používat v rámci anglického překladu TRADITIONAL CHINESE MEDICINE, což je spojení, které je schváleno i WHO (Světová zdravotnická organizace). U nás se tedy přeložila jako Tradiční čínská medicína.
 
Je to jakési slovní zastřešení všeho, co komplex tohoto celostního přístupu obsahuje. Je to např. akupunktura, tradiční čínské masáže TUINA, fytoterapie, dietetika, QIGONG atd.

Slovo medicína je trnem v oku

Doplňky stravy jsou v rámci naší legislativy kontrolovány orgánem SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Byliny, vitamíny, minerály jsou v kategorii POTRAVINY. Což je v pořádku, protože se jedná o potraviny. Nicméně u potravin nelze použít slovo MEDICÍNA (zákaz pod pokutou).
Mohlo by to ve vás vzbuzovat pocit, že byliny a vitamíny mohou mít nějaký příznivý vliv na zdraví nebo dokonce léčit.
Slovo medicína tedy postupně vymazáváme z popisků. Nahrazujeme jej zkratkou TCM nebo spojením Tradiční čínská filosofie.

Pojďme trochu filosovat a polemizovat

Lékaři skládají Hippokratovu přísahu. Přičemž právě Hippkorates pronesl "nechť je strava tvým lékem (medicínou)".
 
Spojení Tradiční čínská filosofie je nakonec možná i přesnější. Celý komplex je vlastně o filosofii života. Naše těla a jejich spirit jsou součástí celku, který nelze oddělit. Toto platilo před 5000 lety a platí to i dnes. Hippokrates to taky tvrdil. Jeho učení rozeznávalo tělesné šťávy - krev, žlutou žluč, černou žluč a sliz (hlen). Každá ze šťáv se vyznačuje tzv. primárními kvalitami. Krvi se připisuje vlhkost a teplo. Žluté žluči teplo a suchost. Černé žluči suchost a chlad. Slizu chlad a vlhkost. Kdo trochu vládnete teorií TCM, tak v tom vidí souvislosti. 
FEI (plíce)
Plíce kontrolují příchod QI do organismu. Za povšimnutí stojí, že pro léčbu plic se užívají léky "lehké" a štiplavé chuti. Samo slovo "lehký" vyjadřuje, že jde o orgán, který je z hlediska váhy lehký, třebaže je velmi objemný. Již Wu Ju Tong říkávál, že "horní jiao je jako peří. Pokud léky nejsou lehoučké, pak nic nevzlétne", pacient se tedy neuzdraví. Proto se ve složení odvarů vyskytují květy, horní části bylin a lehká semena, která mají aromatické vlasnosti. Samozřejmě se doplňují i další léčiva, ale v mnohme menší míře, než tomu je při léčbě syndromů jiných orgánů.*
 
* Z knihy Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně, Vladimir Grigorjevič Načatoj.
 
Zní to spíše jako filozofie.