Bylinná medicína a intuice

Rozmohl se nám tu takový nešvar! Pracovat s bylinami jako s léky. Tak tady máte česnek, sníží vám cholesterol. Ten je vlastně na všechno, četl jsem o tom výzkum. Jako česnek je určitě super bylina, ale ne pro každého. Vlastně vůbec nevíme, na kom ten výzkum byl dělaný. Určitě ne na cholerických mužích s červenými tvářemi. Ti by z něho benefit fakt neměli.

Bylinná medicína je něco, co nelze uchopit rozumem. Nelze ji zaškatulkovat do výzkumů a tvrdit jasný výsledek. Je proměnlivá stejně jako příroda sama.

Jak s bylinami pracovat

Nejdříve je potřeba si uvědomit, že byliny tu nejsou pro léčení nemocí. Jsou tu pro udržování rovnováhy člověka. Toto vychýlení z rovnováhy může být akutní nebo dlouhodobé (chronické). Stejně tak je dobré nahlížet na byliny.

Akutní

To jsou takové, které mají hodně rozhýbávající účinek - hutně čistí, doplňují, a kdyby se podávaly dlouhodobě, tak vychýlí kyvadlo rovnováhy na druhou stranu. Většinou se doporučuje je podávat do vymizení příznaků, maximálně 6 týdnů. Tyto byliny mají jedno společné - často jsou velmi aromatické, anebo kvetou výrazně barevně. Jsou samozřejmě výjimky, ale lze se tohoto pravidla držet. Nebývají to plody, ale spíše květy nebo vrchní části bylin.

Dlouhodobé

To jsou takové, které mají lehký harmonizační účinek a doplňují dlouhodobé ztráty. Jsou určeny na doplňování vyčerpaného vitálního "kontokorentu" apod. Ty se často dávají i několik měsíců, mohou se měnit sezónně. Chuťově jsou většinou mdlé, v syrovém stavu nejsou nijak extra barevné a často to jsou kořeny a plody.
 
Tak a tohle jsem vypustila na základě intuice. Není to žádný výzkumem ověřený fakt, ale pocit, který z bylin při práci mám. Přírodní medicína je medicína zaměřená na tradici a intuici. Západní medicína je založená na důkazech. 
 
A tady začíná kámen úrazu. Tyhle dva póly se málokdy potkají. Nemohou se pochopit navzájem a zároveň nejsou pochopeny ani aktéry samotnými. Intuici už dávno nemáme tak vycvičenou, abychom ji věřili. A důkazy? No, papír snese vše.
 
"
Tak a tohle jsem vypustila na základě intuice. Není to žádný výzkumem ověřený fakt, ale pocit, který z bylin při práci mám. Přírodní medicína je medicína zaměřená na tradici a intuici. Západní medicína je založená na důkazech (evidence base medicine). 
 
A tady začíná kámen úrazu. Tyhle dva póly se málokdy potkají. Nemohou se pochopit navzájem a zároveň nejsou pochopeny ani aktéry samotnými. Intuici už dávno nemáme tak vycvičenou, abychom ji věřili. A důkazy? No, papír mnohdy snese vše a úsloví "černé na bílém" se pro nás stalo jakousi mantrou.
Byliny-intuice
 

Nádherně to celé vyjádřil autor knihy Alternativy k antibiotikům

Když pes sežere zkažené maso, dokáže si najít pýr plazivý (Agropyron repens), který mu pomůže zvrátit obsah žaludku. Instinktivně ví, jakou bylinu musí sežrat, aby se dal do pořádku. Také primitivní národy vědí, které rostliny jim pomáhají proti určitým nemocem. Naši předkové také shromáždili spoustu zkušeností a předávali je z generace na generaci. Jejich intuitivní poznatky bychom měli přinejmenším respektovat. Věda se snaží snížit jejich význam a nahradit intuici analýzou. My však cítíme vlastní instinkty, co naše tělo potřebuje, aby zůstalo zdravé. Ale spolehnout se na tyto instinkty není jednoduché. Jako děti jsme nebyli povzbuzováni k tomu, abychom těmto instinktům důvěřovali, a tak je to pro nás v dospělosti velmi těžké.
 
Přírodní medicína je spíše uměním než vědou. Lékaři, terapeuti a léčitelé musí mít silně vyvinutý smysl pro intuici, chtějí-li v tomto oboru pracovat. V konvenční medicíně je opak pravdou. Medicína sama sobě dovolila stát se velmi vědeckou. Spolupráce obou by mohla vyústit v harmonii mezi uměním a vědou a mezi schopností intuitivního myšlení a vědeckou dovedností.
 
 
Tak to bylo jen takové zamyšlení. Nečekejte prosím u bylin přesné a jasné výsledky. Ony přinášejí mnohem více.
 
 
 

Z naší nabídky